7,62x54R Mosin Nagant
7,62X54R Pais: Rusia Pesada para ametralladoras
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Pesada vaina de acero
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Trazador
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Trazador vaina de acero
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Trazador vaina de acero
  Pais: Rusia
Tipo: Ordinario vaina de acero
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Perforante
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Perforante Incendiario
7,62X54R Pais: Ruso
Tipo: PZ Incendiario
7,62X54R Pais: China
Tipo: Ordenario Vaina Acero Cobreado
7,62X54R (Y-B) Pais: China
Tipo: Ordenario Vaina Acero Cobreado
7,62X54R (Y-B) Pais: Tchecoslovaquia
Tipo: Ordenario Vaina Acero Cobreado
7,62X54R Pais: Egipto
Tipo: Perforante
7,62x54R Pais:
Tipo:
7,62X54R
Pais: Yugoslavia
Tipo: Fogueo
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Fogueo
7,62X54R Pais: Polonia
Tipo: Dummy
7,62X54R Pais: Czechoslovaquia
Tipo: Dummy
7,62X54R Pais: RDA
Tipo: Dummy
7,62X54R Pais: Rusia
Tipo: Tope cargador Degtyerev DP 27