.17 Rem (4,32x45)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
4,3x45 Dag
Pais: Alemania
Tipo: Ordinario
4,6x30 Dag
Pais: Alemania
Tipo: Ordinario
4,6x30 Pais: Italia
Tipo: Perforante
4,6x36 Cetme
Pais: España
Tipo: Ordinario
4,73x33
Pais: Alemania
Tipo: Dummy
4,85 x49 Enfield
Pais: GB
Tipo: Ordinario
5,45X39 Kalashnikov
Pais: Ruso
Tipo: Ordinario
5,6x48 Eiger
Pais: Suizo
Tipo: Ordinario
.22 Kilbourn Hornet (5,56x35)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.218 Bee
"5,6x34R"
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.223 NATO
Pais: USA
Tipo: Ordinario M-193
5,56x45 NATO
Pais: España
Tipo: Ordinario SS109
5,6X39 Vostok
Pais: Ruso
Tipo: Ordinario
.230 Morris Short
Pais: GB
Tipo: Subcalibre 5,6x15
.224 Winchester E2
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.22 Homologous
Pais: USA
Tipo: Ordinario
5.6x43.8 US XPL XM-144 ball Red Pais: USA (Y-B)
Tipo: ?
5.6x44 US XPL XM 216
Pais: USA
Tipo: Flecha
5,7x28 FN
Pais: Belgica
Tipo: Ordinario
.22 Carbine   ( 5,7x31,5)
Pais: USA
Tipo: Semi Blindado
5,8x18 Pais: China
Tipo: Ordinario
5,8x42 Pais: China
Tipo: Odinario
6x38,5 PPC
Pais:
Tipo: Match
6x40 BR
Pais: Suecia
Tipo: Match
6X45 SAW
Pais: USA
Tipo: Ordinario
6x60 Lee Navy
Pais: USA
Tipo: Ordinario, Punta expansiva
6,5x38 Grendel
Pais: USA
Tipo: bala semiblindada
6,5x47 Lapua
Pais: Finlandia
Tipo: Match
6,5X51SR Arizaka 1º
Pais: Japones
Tipo: Ordinario
6,5X51 SR Arizaka 2º
Pais: Japones
Tipo: Ordinario
6,5X52 Carcano
Pais: Italiano
Tipo: Ordinario
6,5X54 Mann-Shonauer
Pais: Grecia
Tipo: Ordinario
6,5X54R Mannlicher
Pais: Holanda
Tipo: Ordinario
6,5X54R Vostok / Mosin
Pais: Rusia
Tipo: Ordinario
6,5X55 Mauser
Pais: Suecia
Tipo: Ordinario
6,8x43 SPC
Pais: USA
Tipo: Match
7x40,5
Pais: Francia
Tipo: Pruebas
.280 (7x43) Enfield
Pais: GB
Tipo: Trazador
7X49 Medium
Pais: Belgica
Tipo: Ordinario
.276 Pedersen (7x51)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
7X57 Mauser
Pais: España
Tipo: Ordinario
7,35x51 Carcano
Pais: Italia
Tipo: Ordinario
7,5x53 Schmidt-Rubin
Pais: Suizo
Tipo: Ordinario
7,5x54 Mas Mod: 1929 C
Pais: Francia
Tipo: Ordinario
7,5x55 Schmidt-Rubin 1911
Pais: Suizo
Tipo: Ordinario
7,5x55R Swiss Spotter
Pais: Suizo
Tipo: Ordinario
7,5x58 Mas Mod: 1924
Pais: Francia
Tipo: Ordinario
7,62x21
Pais: Finlandia
Tipo: Ordinario
7,62x21
Pais: Finlandia
Tipo: subcalibrado
7,62x24 Regaña
Pais: Portugal
Tipo: Trazador
7,62x33 Regaña Pais: Argentino
Tipo: Subcalibre Traz
.300 Blackout (7,62x35) Pais: USA
Tipo: Ordinario
.300 Whisper (7,62x35) Pais: USA
Tipo: Ordinario Subsonico
7,62x37 HK Pais: UK (Y-B)
Tipo: Ord. Molibdeno
.30M1 (7,62x32,5)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
7,62x39 Kalashnikov
Pais: Rusia
Tipo: Ordinario
7,62x45 Vz 52
Pais: Tchequia
Tipo: Ordinario
7,62X50 / 308 ESP MKII
Pais: Austria
Tipo: Precisíon
7,62x51 Cetme
Pais: España
Tipo: Ordinario
7,62X51 Nato
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.30-30 (7,62x51,5)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
7,62x54 Mas
Pais: Francia
Tipo: Ordinario
7,62x51 Cetme Exp.
Pais: España
Tipo: Ordinario
7,62x54R Mosin Nagant
Pais: Rusia
Tipo: Ordinario
.300 Win-Mag (7.62x67)
Pais: USA
Tipo: Match
.300 Amu (7,62x70)  
.300 Pegasus (7,62x75)  
.30-40 (7,62X58,5)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.30-06 (7,62x63)Springf
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.30-338 (7,62x63B) Pais: Wildcat
Tipo: Perforante Traz.
.30-378 Weatherby (7,62x74B) Pais: USA
Tipo: Match
7,65x35 Mas Experimental
Pais: Francia
Tipo: Ordinario
7,65x53 Mauser
Pais: Belgica
Tipo: Ordinario
.303 (7,7X56R) British
Pais: GB
Tipo: Ordinario
7,7x58 Arizaka 99
Pais: Japones
Tipo: Ordinario
7,92x24,5 Regaña
Pais: Portugal
Tipo: Ordinario
7,92x33 Kurz
Pais: Alemania
Tipo: Ordinario
7,92x40 Cetme
Pais: España
Tipo: Ordinario Exp.
7,92x56
Pais: Hungaro
Tipo: Precision
7,92x57 (8 Mauser)
Pais: Alemania
Tipo: Ordinario
7,92x57 Mauser
Pais: Alemania
Tipo: Ordinario
7,92x57R Schwarzlose
Pais: Holanda
Tipo: Ordinario
7,92x61 Sharp
Pais: Noruego
Tipo: Ordinario
7,92x94 Panzerbüchse
Pais: Alemania
Tipo: Perforante Trazador Lacrimógeno
7,92x94 Panzerbüchse Pais: Alemania
Tipo: Perforante Trop
7,92x107 Moraszek
Pais: Polonia
Tipo: Perforante
7,92x107 Moraszek Pais: Polonia /Alemania
Tipo: Perforante
8x42 Carcano
Pais: Italiano
Tipo: Proyección Granada Brexia
8x50R Lebel
Pais: Francia
Tipo: Ordinario
8x50R Mannlincher
Pais: Austria
Tipo: Ordinario
8x50 Mannlincher Siames
Pais: Siames
Tipo: Ordinario
8x56R Solothurn
Pais: Austria
Tipo: Ordinario
8x56R Kropatschek Corto
Pais: Portugal
Tipo: Ordinario
8x58R Krag-Jorgensen
Pais: Noruego
Tipo: Ordinario
8x58 Breda
Pais: Italiano
Tipo: Ordinario
8x63 Bofors
Pais: Sueco
Tipo: Ordinario
.338 Wisper (Y-B) Pais: Sueco
Tipo: Subsonico
.338 Norma Mag "8,5x63"  
.338 Lapua "8,5x68 "
Pais: Finlandia
Tipo: Match
9X39 SP-5 Pais: Rusia
Tipo: Match
.351 SLR (9x35SRL)
Pais: USA
Tipo: Expansiva
.375 SOCOM (9,5x40RR)  
.375 CheyTac
Pais: USA
Tipo: Match
.401 SLR (10x38SRL)
Pais: USA
Tipo: Ordinario
.408 CheyTac (10x77)
Pais: USA
Tipo: Match
.416(10,5x82) Barrett
Pais: USA
Tipo: Match
11x59R-Gras Pais: USA
Tipo: Blindado
.460(11,5x90) Steyr
Pais: Austria
Tipo: Match